Polityka Prywatności

I Polityka wykorzystania plików cookies

Pliki cookies to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację Użytkownika.

 1. Serwis www.alterkom.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies. Należą do nich: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz dane o ścieżce nawigacji Użytkownika i o czasie jego pozostawania na określonych podstronach.
 2. Operatorem serwisu www.alterkom.pl jest firma Alterkom Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Borkowska 25B/U2, 30-438, KRS: 0000180473, NIP: 6792783310, REGON: 356772617
 3. Operator wykorzystuje pliki cookies w celu:
  • zwiększenia użyteczności strony internetowej i dopasowania jej zawartości do indywidualnych preferencji Użytkownika
  • tworzenia anonimowych statystyk – z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.
 4. Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany ustawień plików cookies w swojej przeglądarce. Zmiany te mogą jednak uniemożliwić poprawne działanie serwisu.

Pytania dotyczące Polityki Prywatności i Polityki Wykorzystywania Plików Cookies prosimy kierować na adres: rodo@alterkom.pl.

 

II Polityka Prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

 

DEFINICJE

Administrator: Alterkom Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Borkowska 25B/U2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000180473, NIP: 6792783310.

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka: niniejsza Polityka prywatności.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis: wydawany przez Administratora serwis internetowy, do którego stosuje się niniejsza Polityka tj. www.alterkom.pl
Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

 

 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych. Będąc Administratorem danych przetwarzamy je w celach :

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie realizacji zgłoszeń na udział w: warsztatach, szkoleniach, konferencjach, realizacji: zleceń, zamówień, umów handlowych oraz zarządzania płatnościami,
 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie– wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

 

DANE KONTAKTOWE POZOSTAWIONE W FORMULARZU KONTAKTOWYM:

Formularz kontaktowy służy do pozostawienia danych kontaktowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), w celu umożliwienia firmie Alterkom kontaktu z użytkownikiem. Wszystkie dane w formularzu kontaktowym są pozostawiane dobrowolnie.

WYKORZYSTANIE DANYCH PRZEZ ALTERKOM SP. Z O.O.:

Dane pozostawiane za pośrednictwem formularza kontaktowego są wykorzystywane w celu umożliwienia kontaktu z użytkownikiem, który do firmy Alterkom sp. z o.o. skierował zapytanie ofertowe. Alterkom sp. z o.o. może wykorzystać pozostawione dane do kontaktu telefonicznego z użytkownikiem oraz rejestrować je i zachowywać w swojej bazie danych. Dane z formularza kontaktowego będą wykorzystane tylko jeden raz.
Każdy, kto dobrowolnie pozostawił swoje dane w serwisie za pośrednictwem formularza kontaktowego, ma prawo żądać, aby dane te nie były wykorzystane. Aby tego dokonać, należy skontaktować się z Administratorem, którym jest firma Alterkom, za pośrednictwem e-maila: rodo@alterkom.pl.

 

DANE OSOBOWE POZOSTAWIONE W FORMULARZU REJESTRACYJNYM:

Formularz rejestracyjny służy do pozostawienia danych kontaktowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), w celu rejestracji na organizowane przez firmę Alterkom warsztaty lub szkolenie. Wszystkie dane w formularzu kontaktowym są pozostawiane dobrowolnie.

WYKORZYSTANIE DANYCH PRZEZ ALTERKOM SP. Z O.O.:

Dane pozostawiane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego są wykorzystywane w celu wpisania użytkownika na listę uczestników warsztatów bądź szkoleń, które organizowane są przez firmę Alterkom sp. z o.o. Alterkom sp. z o.o. może wykorzystać pozostawione dane w celu potwierdzenia uczestnictwa użytkownika oraz rejestrować je i zachowywać w swojej bazie danych. Dane z formularza rejestracyjnego będą wykorzystane tylko jeden raz.
Każdy, kto dobrowolnie pozostawił swoje dane w serwisie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, ma prawo żądać, aby dane te nie były wykorzystane. Aby tego dokonać, należy skontaktować się z Administratorem, którym jest firma Alterkom, za pośrednictwem e-maila: rodo@alterkom.pl

 

DANE KONTAKTOWE POZOSTAWIONE W FORMULARZU DOT. INFRASTRUKTURY VDI:

Formularz kontaktowy służy do pozostawienia danych kontaktowych (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail), w celu uzyskania dostępu do dokumentu opisującego infrastrukturę VDI.  Wszystkie dane w formularzu kontaktowym są pozostawiane dobrowolnie.

WYKORZYSTANIE DANYCH PRZEZ ALTERKOM SP. Z O.O.:

Dane pozostawiane za pośrednictwem formularza dotyczącego infrastruktury VDI są wykorzystywane w celu wpisania użytkownika na listę osób zainteresowanych tematyką VDI. Alterkom sp. z o.o. może wykorzystać pozostawione dane w celu kontaktu, który nie będzie wykraczał poza tematykę związaną z powyższym rozwiązaniem oraz może zachowywać je w swojej bazie danych. Dane z formularza będą wykorzystane tylko jeden raz.
Każdy, kto dobrowolnie pozostawił swoje dane w serwisie za pośrednictwem formularza kontaktowego, ma prawo żądać, aby dane te nie były wykorzystane. Aby tego dokonać, należy skontaktować się z Administratorem, którym jest firma Alterkom, za pośrednictwem e-maila: rodo@alterkom.pl

 

PLIKI COOKIE

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”).  Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu.  Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.  Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe  Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
Ustawienia początkowe większości przeglądarek pozwalają na akceptację plików cookie, ale użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub sygnalizowała, kiedy przesyłany jest plik cookie. Jednakże w takim przypadku niektóre elementy i usługi mogą nie funkcjonować prawidłowo.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 

 PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem e-maila: rodo@alterkom.pl.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: rodo@alterkom.pl

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 6 lipca 2018 r.