Ulepszone funkcje migracji baz danych Microsoft Azure SQL Database

Nowe udoskonalenia bazy danych Microsoft Azure SQL Database

Microsoft zapowiada nowe udoskonalenia bazy danych Azure SQL Database, które mają na celu pomóc organizacjom przenieść obciążenia do chmury Azure z lokalnych systemów zarządzania bazami danych. Oprócz usprawnień migracji, Rohan Kumar- wiceprezes korporacyjny ds. Azure Data, przedstawił także nowe opcje wysokiej dostępności i ochrony informacji oraz kilka dodatkowych obciążeń Open Source. Microsoft zaprezentował opcję Azure SQL Database Managed Instance, która umożliwia przenoszenie lokalnych obciążeń SQL Server do usługi Azure SQL Database, hostowanej i zarządzanej przez firmę Microsoft.

Rohan Kumar poinformował, że Microsoft planuje dodać wsparcie dla usługi migracji baz danych Azure w celu przenoszenia systemów MySQL i PostgreSQL.
SQL Database Managed Instance zapewnia największą zgodność aparatu programu SQL Server i natywną obsługę sieci wirtualnych (VNET). Dzięki temu można migrować bazy danych programu SQL Server do usługi SQL Database i udostępniać je bez konieczności zmieniania aplikacji.

Specjaliści IT mogą korzystać z tych samych narzędzi SQL Server, z których korzystają w siedzibie, za pomocą usługi Azure SQL Database Managed Instance, m.in:
•    Native database restore
•    SQL Agent
•    Database Mail
•    Service Broker
•    Common Language Runtime and
•    Change Data Capture

Microsoft planuje dodać możliwość przenoszenia pakietów usług SQL Server Integration Services do Azure Data Factory w przyszłej aktualizacji. Azure obsługuje również rozwiązania do zarządzania bazami danych Open Source, takie jak MySQL i PostgreSQL.
Oba rozwiązania są teraz w wersji podglądowej podglądu, ale będą gotowe do pracy w środowisku produkcyjnym w nadchodzących tygodniach – zaznaczył Rohan Kumar.

 

Źródło: Azure SQL Database