Aktualizacje rozwiązań WMware związanych z chmurą CloudHealth by WMware oraz VMware vRealize Cloud Management .